Wie zijn wij?

Directie

Afgevaardigd bestuurder

Kinder- en jeugdpsychiater

Administratief medewerker

Maatschappelijk assistent / wachtlijstverantwoordelijke

Orthopedagogen

Psychologen

Psychomotorisch therapeuten / kinesisten

Logopedisten