top of page
ICF

 

Binnen Antenne 3000 gebruiken wij het ICF-denkkader om aan te geven wat de moeilijkheden zijn en waar de zorg zich op zal richten. Het is met andere woorden een classificatiesysteem om het functioneren van een persoon en de beïnvloedende factoren in kaart te brengen.

In onze onderzoeksverslagen werken wij ook met ICF. Dit houdt in dat je in de verslagen telkens een kader zal vinden die bestaat uit 5 componenten die interageren met elkaar, namelijk: anatomische functies en eigenschappen, activiteiten, participatie, externe factoren en persoonlijke factoren. In de onderstaande afbeelding staat uitgelegd wat deze 5 componenten precies inhouden. 

Daarnaast wordt er in het besluit duidelijk geformuleerd wat de primaire hulpvraag is en waar we precies mee aan de slag zullen gaan tijdens de therapiesessies.

In bijlage worden ook alle testresultaten van het onderzoek toegevoegd.

Tijdens de adviesgesprekken overlopen we het onderzoeksverslag en mogen jullie altijd vragen stellen als die er zijn!

0003.jpg
bottom of page