top of page
Werking

 

We werken steeds multidisciplinair d.w.z. dat tenminste 2 teamleden met een verschillende opleiding betrokken zijn bij het onderzoek en de begeleiding van het kind of de jongere. Het therapeutisch team is samengesteld uit een kinder- en jeugdpsychiater, orthopedagogen, psychologen, logopedisten, kinesisten en een psychomotorisch therapeut.

 

Na aanmelding nodigen we de ouders uit voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek heeft als doel de motivatie en de hulpvraag van de ouders en het kind / de jongere na te gaan. De verschillende fasen, van onderzoek tot begeleiding, worden toegelicht. Tevens wordt uitgelegd hoe er een aanvraag tot onderzoek ingediend wordt bij de mutualiteit. Pas na het kennismakingsgesprek wordt beslist of het kind / de jongere op de wachtlijst blijft staan.

Het multidisciplinair onderzoek bestaat uit verschillende onderzoeksmomenten. De onderzoeksresultaten worden in team besproken. Er wordt een besluit gevormd over de diagnose en er wordt bekeken of het kind / de jongere nood heeft aan multidisciplinaire begeleiding. De teambesluiten worden aan de ouders en het kind of de jongere uitgelegd. Indien multidisciplinaire begeleiding aangewezen is, wordt de aanvraag tot begeleiding ingediend bij de mutualiteit.

 

De multidisciplinaire begeleiding is tijdsintensief; er zijn minstens twee begeleidingsmomenten per week. Naast de begeleidingen met het kind / de jongere worden ook steeds oudergesprekken gedaan. De begeleiding gebeurt zowel individueel als in groep. We werken samen met de school en eventueel andere zorgverleners.

 

Op de teamvergadering wordt regelmatig de evolutie van de begeleiding besproken en wordt indien nodig het behandelplan aangepast. Na elk jaar begeleiding kan een volgend revalidatiejaar aangevraagd worden bij de mutualiteit. Indien de gewenste doelen echter bereikt zijn of indien er geen verdere begeleidingsvragen zijn, wordt de begeleiding beëindigd. Indien er later opnieuw een vraag komt naar heropstart en indien de vraag multidisciplinair is, nemen de ouders contact op met de betrokken therapeuten en wordt er samen bekeken of een heropstart mogelijk is. Deze kinderen / jongeren hoeven de wachtlijst niet meer te doorlopen.

vogels - kopie_edited.jpg
bottom of page