top of page
Multidisciplinaire therapie

CAR Antenne 3000 biedt multidisciplinaire therapie aan waarbij telkens minstens 2 disciplines aan de slag gaan. Er is altijd een psycholoog of orthopedagoog betrokken bij de therapie.​​​​

Individueel 

Individuele therapie bij psycholoog of orthopedagoog

 • De wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving (ouders-gezin-school-…) zo positief mogelijk beïnvloeden

 • Psycho-educatie: aandacht voor de mogelijkheden en de beperkingen van het kind/de jongere

 • Het inoefenen van vaardigheden

 • Het op zoek gaan naar compenserende maatregelen en het leren hanteren hiervan.

 • Psychotherapie 

 • Ouderbegeleiding:

  • Informatie geven over de inhoud van de begeleiding en de vooruitgang van hun kind.

  • Transfer van therapie naar thuis: tips geven over hoe ouders hun kind kunnen begeleiden bij het oefenen van vaardigheden.

 •  Psycho-educatie: inzicht verwerven in de mogelijkheden en beperkingen van hun kind.

IMG_7997 - kopie_edited.jpg

Individuele therapie bij psychomotorisch therapeut of kinesitherapeut

 • Aanleren, stimuleren en automatiseren van fijn – en grofmotorische vaardigheden

 • Ondersteunen en begeleiden bij richtingsmoeilijkheden en schrijfmotorische problemen 

 • Ontspanningsoefeningen en stimuleren van lichaamsbesef 

 • Op zoek gaan naar en aanbieden van compenserende maatregelen (vb. 2Hands4kids typmethode)

 • In kaart brengen van sensorische informatieverwerking 

 • Psycho-educatie: aandacht voor de mogelijkheden en de beperkingen van het kind/de jongere.

IMG_7993 - kopie.JPG

Individuele therapie bij logopedist

 • Het aanleren en inoefenen van vaardigheden op het gebied van mondelinge taal, lezen en schrijven, communicatie, rekenen, mondmotoriek en articulatie, leerstof verwerken.

 • Het op zoek gaan naar compenserende maatregelen en het leren hanteren hiervan.

 • Psycho-educatie: inzicht verwerven in eigen mogelijkheden en beperkingen op vlak van bovengenoemde vaardigheden.

IMG_7986 - kopie.JPG

Individuele therapie bij kinderpsychiater

 • Medicamenteuze behandeling

 • Zicht krijgen op een diagnose en het leren aanvaarden zowel voor het kind, de ouders als de bredere omgeving

 • Psycho-educatie: aandacht voor de mogelijkheden en de beperkingen van het kind/de jongere

 • Kinderpsychiatrische opvolging

Image by Andrew Moca

In groep

Kindgroepen/Jongerengroepen

 • Ervaringsgroepen met leeftijdsgenoten

 • Vakantiegroepen met een bepaald thema (vb. visueel-ruimtelijke vaardigheden)

 • Brussengroepen

Oudergroepen

 • Oudergroep rond psycho-educatie van ADHD 

 • Oudergroep rond psycho-educatie van ASS

 • Oudergroep rond psycho-educatie leerstoornissen

Leerkrachtengroep

 • Leerkrachtengroep om ervaringen en tips uit te wisselen over leerlingen met ADHD

 • Leerkrachtengroep om ervaringen en tips uit te wisselen over leerlingen met ASS

 • Leerkrachtengroep om ervaringen en tips uit te wisselen over leerlingen met leerstoornissen

Grootoudergroep

 • Grootoudergroep om ervaringen en tips uit te wisselen over kleinkinderen met ADHD, ASS, motorische problematieken en leerstoornissen.

Gezinsbegeleiding

Gezinstherapie

Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie: het gaat niet over één persoon, maar over het op elkaar inwerken van alle onderdelen van dat systeem. Bij gezinstherapie kijken we naar het hele ”systeem”, dat het gezin vormt. 

Ervaringsgerichte gezinstherapie

 • GezinsPMT, ook wel psychomotorische gezinstherapie of psychomotorische systeemtherapie, is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen die gegeven wordt door een gezinstherapeut en een psychomotorisch therapeut.

 • Creatieve gezinstherapie is eveneens een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen, maar deze wordt gegeven door een psychotherapeut en creatief therapeut.

Image by Daiga Ellaby
Zwevende objecten

Schoolbegeleiding​

 • Informatie uitwisselen over de problematiek die invloed heeft op het schoolse leren

 • Transfer van therapie naar klassituatie

 • Op zoek gaan naar stimulerende, compenserende en dispenserende maatregelen

bottom of page