top of page
Vragen

Wat is het doel van het bilan (onderzoeksfase in het begin)? 

Tijdens de bilanperiode kijken we met alle disciplines naar het functioneren van het kind. We proberen dit zo goed en breed mogelijk in kaart te brengen. We bekijken mogelijke sterktes en moeilijkheden tijdens individuele sessies met het kind. We plannen graag een klasobservatie of overlegmoment met de school in om ook het schoolse functioneren in kaart te brengen. Na een bilanfase wordt er met het team samengezeten om alle bevindingen samen te leggen. We stellen een behandelingsplan op en bekijken daarin welke ondersteuning we als CAR kunnen bieden. Na de onderzoeken koppelen we onze bevindingen terug tijdens een eerste adviesgesprek. Omdat hier heel wat informatie besproken wordt, plannen we een tweede adviesgesprek in voor eventuele vragen en aanvullingen. In het tweede adviesgesprek wordt ook de praktische kant van de opstart van therapie bekeken.

 

Hoelang duren de onderzoeken? 

Voor we beginnen aan de onderzoeken krijgen jullie een exacte planning. Op die planning staat wie we verwachten, wanneer we jullie hier verwachten en bij wie die onderzoeken zullen doorgaan. Doorgaans worden volgende momenten ingepland:

  • een intakegesprek voor de ouders bij de psycholoog of orthopedagoog,

  • drie individuele onderzoeksmomenten bij de psycholoog of orthopedagoog,

  • een intakegesprek voor de ouders bij de logopedist,

  • een individueel onderzoeksmoment bij de logopedist,

  • twee individuele onderzoeksmomenten bij de psychomotorische therapeut of kinesitherapeut,

  • een onderzoeksmoment bij de kinder- en jeugdpsychiater voor kind en ouders samen, 

  • een individueel onderzoeksmoment bij de kinder- en jeugdpsychiater.

Een onderzoeksmoment duurt doorgaans twee uur. Er wordt ook een klasobservatie ingepland (indien we jullie toestemming hiervoor hebben).

Krijgen we na de onderzoeken een verslag met de resultaten? 

Na de onderzoeken krijgt u een onderzoeksverslag mee. Tijdens een teamvergadering werd dit verslag besproken met het volledige onderzoeksteam. Dit verslag wordt toegelicht tijdens de adviesgesprekken op het einde van de onderzoeksfase. We bekijken samen met jullie welke zaken jullie al dan niet herkennen. We hechten veel belang aan uw inbreng.

 

Krijgen we ook inspraak in de onderzoeken? 

U bent voor ons een belangrijke partner in het traject van uw kind. In onze samenwerking kunnen wij onze kennis delen omtrent ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen en motorische problematieken. Graag horen wij ook uw expertise rondom uw kind. Als ouder kent u namelijk uw eigen kind het best.

 

Is er een wachttijd?   

Aangezien de vraag groter is dan het aanbod, is er jammer genoeg een wachttijd. Deze wachttijd is moeilijk te voorspellen.

Indien jouw kind een multidisciplinaire hulpvraag heeft en eerder al een begeleiding had bij Antenne 3000 hoeft hij of zij niet meer op de wachtlijst te staan. Wanneer er plaats is in de agenda’s mag hij of zij heropstarten.

 

Hoe lang duren de therapieën en hoe vaak moeten we komen? 

Elk kind zijn begeleidingstraject ziet er anders uit. Gemiddeld duurt een therapiesessie één uur. Soms wordt er geprobeerd om therapiesessies na elkaar te plaatsen. Dan worden er 'blokjes' gevormd van 2 uur. Afhankelijk van de noden van uw kind mag hij of zij 1 tot 3 keer per week komen.

 

Wanneer gaan de therapieën door? 

De meeste therapieën vinden plaats tussen 9u en 18u. Indien uw kind naar de lagere school gaat, vallen de therapieën vaak binnen de schooluren. Dit wordt geregeld in overeenstemming met de school. Er zal ook een attest 'revalidatie tijdens de schooluren’ worden opgesteld zodat uw kind gewettigd afwezig is. Kinderen in het secundair onderwijs proberen we buiten de schooluren naar Antenne 3000 te laten komen. 

 

Hoe lang mag mijn kind op revalidatie komen? 

Hoelang een revalidatietraject zal duren is op voorhand niet te beantwoorden. Tijdens de onderzoeksfase worden er bepaalde doelstellingen voorop geplaatst, maar wanneer deze behaald worden is moeilijk te voorspellen. Soms worden deze veel sneller bereikt dan verwacht en soms vragen ze meer tijd dan verwacht. Ook kunnen tijdens het begeleidingstraject nieuwe hulpvragen opduiken. Er moet wel steeds een vraag zijn naar multidisciplinaire therapie. Zolang de hulpvragen multidisciplinair blijven van aard, kan er verder gewerkt worden.

Er is wel een maximaal aantal dagen waarop een kind recht heeft op revalidatie. Indien het maximaal aantal dagen bereikt werd, stopt het traject ook. Het aantal dagen waarop een kind recht heeft, is afhankelijk van de problematiek. Iemand met ADHD die aangemeld wordt voor hij of zij negen jaar is, heeft recht op 432 zittingen tot de dag voor zijn of haar negentiende verjaardag. Wanneer de aanmelding pas gebeurt na de negende verjaardag heeft het kind recht op 288 sessies. Iemand met ASS heeft recht op 432 sessies tot zijn of haar negentiende verjaardag.

Hoeveel moeten we betalen? 

De kostprijs van de onderzoeken en de begeleiding wordt, na goedkeuring door de adviserend geneesheer van de mutualiteit, voor het grootste deel betaald door de mutualiteit. U betaalt enkel een remgeld van 2,15 euro (jaarlijks indexeerbaar) per dag dat uw kind naar Antenne 3000 komt.

 

Wat moet ik doen als ik een afspraak niet kan nakomen? 

Indien u een afspraak niet kan nakomen, wordt gevraagd om dit tijdig te laten weten aan de desbetreffende therapeut of te bellen naar Antenne 3000. Telefoon: 016/31 99 70

 

Gaan de therapieën ook door tijdens de schoolvakanties? 

Tijdens de schoolvakanties moeten er goede afspraken gemaakt worden met de therapeuten. U mag gerust op reis gaan of andere uitstappen plannen, maar de therapeut moet tijdig weten of uw kind wel of niet zal komen. Indien de therapeuten zelf niet aanwezig zijn tijdens deze periodes, wordt dit tijdig gecommuniceerd. 

 

Kan mijn kind gehaald en teruggebracht worden? 

Wij hebben in Antenne 3000 geen vervoersdienst.

 

Werken jullie samen met school en/of CLB? 

In bijna elk revalidatieproject werken wij samen met zowel de school als het CLB. Uw kind spendeert heel wat uren op school, wat ervoor zorgt dat zij ook heel waardevolle partners zijn. U als ouder blijft echter de belangrijkste partner. Wanneer er iets gecommuniceerd wordt van uw kind naar de school toe, wordt dit in samenspraak gedaan met u. Ook verwachten we dat u aansluit tijdens overlegmomenten met de school en het CLB. De mate van samenwerking wordt dus sterk door u bepaald.

 

Waar kan ik parkeren?

Parkeren is mogelijk in parking Vaartkom (Engels Plein 32, 3000 Leuven). Het eerste uur is dan gratis en daarna is het twee euro per uur. Daarna is het ongeveer tien minuutjes stappen naar Antenne 3000. Ook de parking Vismarkt is een optie. Op deze parking vragen ze twee en een halve euro per uur. Daarna is het ongeveer vijf minuutjes stappen. Indien u nog andere opties wil bekijken kan volgende site u helpen: https://leuven.be/parkeren

bottom of page