top of page
Patiëntenrechten

Als zorgverleners van Antenne3000 vinden wij het belangrijk om jullie patiëntenrechten te respecteren.

We zetten deze voor jullie nog even op een rijtje:

 • Jullie mogen een kwaliteitsvolle dienstverlening verwachten. Dit wil zeggen dat we jullie menselijke waardigheid en autonomie dienen te respecteren, zonder enig onderscheid.

 • Jullie kunnen jullie beroepsbeoefenaar zelf kiezen. Deze vrije keuze kan soms wel beperkt worden door de wet of door omstandigheden die eigen zijn aan onze organisatie ( zo hebben we bijvoorbeeld maar één kinderpsychiater die werkzaam is bij Antenne3000.)

 • Jullie hebben recht op continuïteit van zorg.

 • Jullie hebben het recht om geïnformeerd te worden over de gezondheidstoestand van jullie kind en de vermoedelijke evolutie hiervan. Jullie mogen verwachten dat we dit mondeling doen in een duidelijke taal.

 • Jullie hebben het recht om jullie te laten bijstaan voor een vertrouwenspersoon.

 • Jullie dienen duidelijk geïnformeerd te worden over onze werking (Deze info vinden jullie terug in onze dienstverleningsovereenkomst en op onze website).

 • Jullie mogen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier. We bewaren dit voor jou op een veilige plaats.

 • Jullie kunnen vragen dat jullie dossier wordt overgedragen aan een andere zorgverlener om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

 • Jullie hebben het recht om zowel mondeling als schriftelijk jullie dossier in te kijken. Vanaf de ontvangst van deze vraag hebben wij 15 dagen de tijd om jullie dossier aan jullie voor te leggen, met uitzondering van de persoonlijke notities van onze therapeuten en de gegevens die betrekking hebben op derden.

 • Jullie hebben recht op een afschrift van je dossier. De eerste kopie is kosteloos.

 • Jullie hebben het recht op bescherming van jullie persoonlijke levenssfeer.

 • Indien jullie vinden dat wij boven vernoemde rechten niet respecteren, kunnen jullie klacht neerleggen bij de bevoegde ombudsdienst ( OOGG - Onafhankelijke ombudsdienst Geestelijke Gezondheid )

 • Voor meer info kunnen jullie ook hier terecht.

Patiëntenrechten

Patiëntenrechten - film 1/8 : Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

FOD Volksgezondheid
Patiëntenrechten - film 1/8 : Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar
Patiëntenrechten - film 1/8 : Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

Patiëntenrechten - film 1/8 : Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

02:10
Video afspelen
Patiëntenrechten - film 2/8 : Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand

Patiëntenrechten - film 2/8 : Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand

02:12
Video afspelen
Patiëntenrechten - film 3/8 : Vrij toestemmen in een tussenkomst, na voorafgaande informatie

Patiëntenrechten - film 3/8 : Vrij toestemmen in een tussenkomst, na voorafgaande informatie

02:21
Video afspelen
Patiëntenrechten - film 4/8 : Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking

Patiëntenrechten - film 4/8 : Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking

02:19
Video afspelen
bottom of page