Centrum Ambulante Revalidatie

voor kinderen en jongeren met ADHD en ASS 

Welkom bij CAR Antenne 3000 vzw. Wij zijn een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren met ADHD en ASS. Samen met hun ouders en bredere omgeving willen we ze laten groeien en helemaal zichzelf laten worden. 

Richtlijnen Corona update 1/11/2020

Beste cliënten van CAR Antenne 3000,


Zoals u weet heeft de overheid besloten tot een verstrenging van de maatregelen en heeft dit op vele domeinen van onze samenleving een behoorlijke impact.
Zo ook op het organiseren van de dienstverlening door CAR Antenne 3000, waar wij er op moeten toezien dat de vermelde maatregelen zeer strikt worden toegepast door zowel de zorggebruikers als de medewerkers van ons centrum.

Vanaf 2 november betekent dit het volgende:

-  Elke vorm van behandeling/begeleiding/verzorging moet zoveel mogelijk gewaarborgd blijven. Face-to-face contacten blijven de standaard. 
-  Face-to-face contacten gebeuren uitsluitend op afspraak. Er wordt per zorggebruiker voldoende tijd voorzien. 
-  Het aantal personen die de zorggebruiker (bv. ouders, partner,…) naar de voorziening begeleiden wordt beperkt tot een absoluut minimum. 
-  Het gebruik van wachtzalen wordt tot een absoluut minimum beperkt en alle beschermingsmaatregelen worden hier in acht genomen.
-  Georganiseerde groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden met respect voor hygiëne en social distancing (i.g.v. groepsactiviteiten voor -6 jarigen moet de social distancing niet gerespecteerd worden). 
-  Groepsactiviteiten in openlucht buiten de voorziening vinden plaats volgens de geldende regels van cultuur, sport en samenscholing. 
-  Er wordt gewerkt met een aangepast activiteitenschema: kleinere groepen (in functie van social distancing en de beschikbare oppervlakte van de ruimte waarin de groepsactiviteit doorgaat), met vaste contacten, geen vermenging van personen uit verschillende activiteitenbubbels. 

Dit betekent dat voor de therapeutische begeleiding nog steeds een fysieke aanwezigheid wordt verondersteld. Enkel igv overmacht (bv. quarantaine) kunnen wij, mits op voorhand afgesproken, sommige sessies online laten doorgaan.
Ook de groepsactiviteiten kunnen blijven doorgaan, mist de nodige maatregelen zeer strikt kunnen worden toegepast.
De maatregelen en werking zoals vermeld in de mail van 27 oktober, blijven dus van toepassing.
Mogen wij u vragen hier rekening mee te houden wanneer uw kind voor revalidatie naar ons centrum komt?

Bij twijfel mag u steeds contact opnemen met onze dienst.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Vriendelijke groeten,

Het beleidsteam

Marieke Steunenberg, Directeur
Dr. Kim Daniëls, Kinder- en Jeugdpsychiater
Anneleen Kerremans, Coördinator