Centrum Ambulante Revalidatie

voor kinderen en jongeren met ADHD en ASS 

Welkom bij CAR Antenne 3000 vzw. Wij zijn een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren met ADHD en ASS. Samen met hun ouders en bredere omgeving willen we ze laten groeien en helemaal zichzelf laten worden. 

Belangrijk! Coronamaatregelen!

Update richtlijnen 8/5/2020

Beste cliënten van CAR Antenne 3000,


Vanaf maandag 18 mei zullen wij beginnen met een gefaseerde heropstart van de fysieke therapeutische begeleidingen binnen CAR Antenne 3000. Dit betekent dat een zeer beperkt aantal cliënten, na overleg en mits akkoord van ouders, terug worden verwacht in de St. Geertruiabdij. In samenspraak met Dr. Kim Daniëls, de betrokken therapeuten en ouders, wordt er bekeken welke cliënten opnieuw kunnen opstarten. Dit betekent dat een groot aantal cliënten nog steeds online zullen worden begeleid. De therapeuten die betrokken zijn bij de begeleiding van uw kind, zullen u tijdig contacteren voor verdere afspraken en of dit online dan wel fysiek kan doorgaan.


Voor die cliënten waarvan de therapeutische begeleiding tot nader order online zal plaatsvinden geldt dat zij nog steeds wekelijks een online call mogen verwachten van de betrokken therapeuten. Samen met hen kunnen jullie bespreken wat er nodig en wenselijk is qua begeleiding. Wij kunnen online gesprekken voeren via Whereby of MS Teams; vraag gerust aan de therapeuten wat er nodig is om deze manier van communiceren op afstand mogelijk te maken. Ook kunnen wij kinderen en jongeren per discipline instructies geven, of materiaal en opdrachten voorzien om hun ontwikkeling te blijven stimuleren.

Voor die cliënten waarvan de therapeutische begeleiding zal doorgaan binnen CAR Antenne 3000 gelden de volgende maatregelen:


- Cliënten en begeleiders met symptomen die wijzen op COVID-19 komen niet naar CAR Antenne 3000. Dit tot minstens 14 dagen nadat men vrij van symptomen is.
- Wij vragen u op voorhand de lichaamstemperatuur te meten van u en uw kind. Wanneer deze 37,5 of hoger bedraagt, komt u niet naar het centrum.
- Wanneer u het gebouw betreedt, gebruikt u een mondkapje. Deze maatregel geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder.
- U komt op het afgesproken uur en gaat naar het afgesproken lokaal. Deze zijn voor u genummerd en uw therapeut heeft u op voorhand het juiste nummer gegeven.
- U ontsmet uw handen bij het binnenkomen op de eerste verdieping; er staat alcoholgel voor u klaar.
- Er mag maximaal 1 begeleider per kind aanwezig zijn om deze naar het juiste lokaal te brengen.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van de wachtzaal; u komt stipt op tijd en wachten gebeurt buiten het gebouw.
- Er wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van de toiletten. Indien noodzakelijk meldt u dit op voorhand van het gebruik aan het onthaal en/ of de betrokken therapeut, zodat wij het toilet nadien kunnen ontsmetten. U volgt hiertoe de richtlijnen die uithangen bij het toilet.
- U geeft aan de betrokken therapeut uw naam door indien u uw kind begeleidt naar het lokaal. De therapeut is verplicht te registreren wie er in het gebouw is geweest.
- Uw kind brengt eigen materiaal mee (kleurpotloden, stiften, …, spelletjes), hetgeen op voorhand met de therapeut werd afgesproken.
- De sessies starten op het afgesproken uur en stoppen 50 minuten later.
- Indien u op de 2e of 3e verdieping moet zijn, gebruikt u bij binnenkomst de houten trap (zie pijlen) en bij vertrek de stenen trap (zie pijlen en signalisatie).


Onze ruimtes worden dagelijks ontsmet en onze therapeuten zijn allemaal bijzonder goed op de hoogte van de nodige maatregelen. Mag ik u vragen om deze dan ook te respecteren in het belang van uw en onze gezondheid.
In tegenstelling tot wat eerder werd gecommuniceerd, wordt er voor alle therapeutische begeleiding die u heeft ontvangen sinds 16 maart, tot nader order, GEEN remgeld aangerekend. Wij laten u op voorhand weten wanneer wij u opnieuw remgeld voor de therapeutische begeleiding zullen aanrekenen.


Moest u vragen, bezorgdheden, … hebben, aarzel niet om ons te contacteren.
U kunt ons van ma - do telefonisch bereiken van 9:00 – 12:00u en 14:00 – 17:00u en op vr van 9:00 – 12:00u op nummer: 016/31.99.70


U kunt onze therapeuten ook bereiken via mail;: voornaam.achternaam@antenne3000.be.


Indien u bijkomende administratieve en/of algemene vragen heeft mbt onze werking tijdens deze periode, kunt u contact opnemen met de directie: marieke.steunenberg@antenne3000.be
Indien u dringende, inhoudelijke en/of medische vragen heeft, kunt u op weekdagen tussen 9:00 en 11:00 u contact opnemen met nummer: 0492/80.18.21


Mvg,
Anneleen Kerremans, Coördinator
Dr. Kim Daniëls, Kinder- en Jeugdpsychiater
Marieke Steunenberg, Directeur

Hoe kinderen informeren over het coronavirus?

Deze filmpjes leggen het in kindertaal uit:

https://www.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=vdejjO-PxzQ

https://dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/