Centrum Ambulante Revalidatie

voor kinderen en jongeren met ADHD en ASS 

Welkom bij CAR Antenne 3000 vzw. Wij zijn een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren met ADHD en ASS. Samen met hun ouders en bredere omgeving willen we ze laten groeien en helemaal zichzelf laten worden. 

Belangrijk! Coronamaatregelen! 18/9/2020

Beste cliënten van CAR Antenne 3000,


Inmiddels zijn de scholen terug geopend en hopen wij met z’n allen dat we zoveel mogelijk terug naar het ‘nieuwe’ normaal kunnen gaan. Sedert 8 juni 2020 ligt onze focus opnieuw hoofdzakelijk op face a face begeleidingen. Enkel in specifieke situaties, die vooraf besproken en goedgekeurd werden met de betrokken therapeuten, werd online begeleiding toegestaan. Deze situatie is nog steeds gangbaar en de maatregelen zoals hieronder beschreven, zijn nog altijd van toepassing. Wellicht ten overvloede zetten wij ze hieronder voor u nog eens op een rijtje.                                                                                                                                                                               
Gezien het gebouw wordt gebruikt door verschillende diensten, moeten we er heel sterk op toezien dat iedereen de volgende maatregelen strikt toepast .        

                                                                                                                
In de herfst en winter zullen alsmaar meer mensen symptomen vertonen die kunnen wijzen op 
COVID -19, maar dat lang niet altijd zijn. Omdat er veel vragen komen over of men al dan niet naar Antenne 3000 mag komen en we willen streven naar uniforme richtlijnen, werd er beslist dat Antenne 3000 de adviezen zal volgen die vanuit de CLB’s en huisartsen gegeven worden. 

Voor medewerkers en cliënten waarvan de therapeutische begeleiding zal doorgaan binnen de St. Geertruiabdij gelden de volgende maatregelen:

-    Indien men positief is getest op Covid-19 komt men niet naar Antenne 3000 zolang er besmettingsgevaar is. Volg hierbij het advies van de huisarts zeer strikt op.

-    In afwachting tot de resultaten van een Covid-test komt men niet naar het centrum.

-    Indien men symptomen heeft die behoren tot één of meer van deze 4 groepen komt men niet naar het centrum
o    Koorts (38,0° en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is, zoals bijvoorbeeld na vaccinatie.
o    Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende klachten (bv. astma) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren.
o    Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust. Verkoudheid = Snot in/uit de neus eventueel met niezen of een kuchje.
o    Niet meer goed kunnen ruiken of proeven

-    Indien men de afgelopen 2 weken in nauw contact is geweest met iemand die corona heeft (contacten met gezinsleden, contacten gedurende meer dan 15 min op minder dan 1.5 meter afstand) komt men niet naar het centrum en neem je contact op met de huisarts en/of CLB arts. 

-    Indien een gezinslid wordt getest op COVID-19 en de huisarts van dat gezinslid schat in dat de symptomen toch sterk verdacht zijn voor Covid-19 en daarom aanraadt dat alle gezinsleden thuisblijven tot het resultaat gekend is, komt men niet naar het centrum. 

-    Indien een kind/ jongere of ouders niet naar school / werk mag gezien een verhoogd risico op besmetting mag men ook niet naar Antenne 3000 komen.

-    Wanneer men het gebouw betreedt, gebruikt men een mondkapje. Deze maatregel geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder.

-    Men komt op het afgesproken uur en gaat naar het afgesproken lokaal. Deze zijn voor Antenne 3000 ofwel bij de cliënten gekend, maar voor nieuwkomers ook genummerd; de therapeut heeft u op voorhand het juiste nummer of de juiste locatie  doorgegeven.

-    Alle cliënten die gezien worden, alsmede alle begeleiders die hen vergezellen, worden geregistreerd in de Outlook-agenda’s van de therapeuten. De therapeut is verplicht te registreren wie er in het gebouw is geweest. 

-    Men ontsmet de handen bij het binnenkomen op de eerste verdieping; er staat alcoholgel klaar.

-    Er mag maximaal 1 begeleider per kind aanwezig zijn om deze naar het juiste lokaal te brengen; deze verlaat nadien het gebouw.

-    Er wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van de wachtzaal; men komt stipt op tijd en wachten gebeurt bij voorkeur buiten het gebouw.


-    Er wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van de toiletten. Indien noodzakelijk meldt men dit op voorhand van het gebruik  aan het onthaal en/ of de betrokken therapeut, zodat deze het toilet nadien kunnen ontsmetten. Men volgt hiertoe de richtlijnen die uithangen bij het toilet. 

-    Gesprekken en activiteiten vinden enkel plaats in lokalen die voldoende verlucht kunnen worden. Ramen worden opengezet of ventilatiesystemen werken dus continu.

-    Men brengt indien nodig eigen materiaal mee (kleurpotloden, stiften, …, spelletjes), hetgeen op voorhand met de therapeut werd afgesproken.

-    De sessies starten op het afgesproken uur en stoppen op een vast moment, dit zal u door de betrokken therapeut worden medegedeeld.

-    Groepssessies kunnen blijven doorgaan mits inachtneming van de maatregelen.

-    Indien men op de 2e of 3e verdieping moet zijn, gebruikt men bij binnenkomst de houten trap (zie pijlen) en bij vertrek de stenen trap (zie pijlen en signalisatie).

Onze ruimtes worden dagelijks ontsmet en alle medewerkers zijn allemaal bijzonder goed op de hoogte van de nodige maatregelen. Mag ik iedereen vragen om deze dan ook te respecteren in het belang van ieders gezondheid.
Met betrekking tot een eventuele 2e golf van Covid-19 besmettingen, kan er eventueel sprake zijn van lokale maatregelen. CAR Antenne 3000 vzw volgt deze stipt op en zal u tijdig informeren. Indien er opnieuw sprake zou zijn van een landelijke uitbraak, zullen de richtlijnen en maatregelen worden uitgeschreven door de Federale Overheid. Ook hebben wij een aantal scenario’s uitgeschreven, moest er sprake zijn van één (of meerdere) besmettingen bij medewerkers en/of cliënten en wat te doen indien men terugkomt van verlof uit een besmet gebied (code oranje en rood). We zetten ze hieronder uiteen.


Deze maatregelen gelden eveneens wanneer u uit oranje of rood gebied komt, wij maken hierin geen onderscheid. Wij verwachten van u dat u de maatregelen die de overheid hier voorop stelt, nauwgezet worden opgevolgd. Dit betekent dat u na een vakantie in een oranje of rode zone ons op de hoogte brengt en niet naar CAR Antenne 3000 komt, totdat een besmetting met Covid-19 werd uitgesloten. Als openbare dienst hebben we besloten het zekere voor het onzekere te nemen, teneinde het potentiële risico op meerdere besmettingen (in een openbaar toegankelijk gebouw) tegen te gaan.


Bij twijfel mag u steeds contact opnemen met onze dienst.

Vriendelijke groeten,

Het beleidsteam

Marieke Steunenberg, Directeur
Dr. Kim Daniëls, Kinder- en Jeugdpsychiater
Anneleen Kerremans, Coördinator 

Hoe kinderen informeren over het coronavirus?

Deze filmpjes leggen het in kindertaal uit:

https://www.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=vdejjO-PxzQ

https://dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/