Centrum Ambulante Revalidatie

voor kinderen en jongeren met ADHD en ASS 

Welkom bij CAR Antenne 3000 vzw. Wij zijn een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren met ADHD en ASS. Samen met hun ouders en bredere omgeving willen we ze laten groeien en helemaal zichzelf laten worden. 

Richtlijnen Corona update maart 2021

 

Beste cliënten van CAR Antenne 3000,

Vanuit Antenne 3000 volgen we alle ontwikkelingen op vlak van corona op de voet en zullen we de nodige maatregelen nemen in het belang ieders gezondheid. 

Dankzij het strikt naleven van hygiëne- en afstandsregels hebben we onze reguliere werking reeds een volledig trimester kunnen verderzetten. Omdat we de voorbije periode gemerkt hebben dat face to face contacten zeer belangrijk zijn voor het welbevinden van kinderen, jongeren en hun ouders, vinden we het belangrijk om deze essentiële zorg te kunnen blijven bieden. In het kader daarvan willen graag de maatregelen die reeds gangbaar waren terug extra onder de aandacht brengen. 

Hieronder vindt u de meest recente en huidig geldende richtlijnen:

-    Wanneer men het gebouw betreedt, gebruikt men een mondmasker. Deze maatregel geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder.
-    Men ontsmet de handen bij het binnenkomen op de eerste verdieping. Er staat alcoholgel klaar.
-    Er mag maximaal 1 begeleider per kind aanwezig zijn om deze naar het juiste lokaal te brengen; deze verlaat nadien het gebouw.
-   Er wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van de wachtzaal en de toiletten. Men komt stipt op tijd en wachten gebeurt bij voorkeur buiten het gebouw. We vragen met aandrang om niet met verschillende mensen tegelijk te wachten op de gang en voldoende afstand te houden bij het betreden van het gebouw.
-    De sessies starten op het afgesproken uur en stoppen op een vast moment. Dit zal u door de betrokken therapeut worden medegedeeld.
-    Gesprekken en activiteiten vinden enkel plaats in lokalen die voldoende verlucht kunnen worden. Ramen worden opengezet en ventilatiesystemen werken dus continu.


-    In volgende situaties mag men NIET naar het centrum komen:


o    Indien men positief is getest op Covid-19, zolang er besmettingsgevaar is. Volg hierbij het advies van de huisarts zeer strikt op.
o    In afwachting tot de resultaten van een Covid-test. 
o    Indien men symptomen heeft die behoren tot één of meer van deze 4 groepen:

  • Koorts (38,0° en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is, zoals bijvoorbeeld na vaccinatie.

  • Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende klachten (bv. astma) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren.

  • Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust. Verkoudheid = Snot in/uit de neus eventueel met niezen of een kuchje.

  • Geur- en/of smaakverlies

o    Indien men de afgelopen 2 weken in nauw contact is geweest met iemand die corona heeft.
o    Indien een gezinslid wordt getest op COVID-19 en de huisarts van dat gezinslid schat in dat de symptomen toch sterk verdacht zijn voor Covid-19 en daarom aanraadt dat alle gezinsleden thuisblijven tot het resultaat gekend is.
o    Indien een kind/ jongere of ouders niet naar school / werk mag gezien een verhoogd risico op besmetting.

o    Indien er lokaal beslist wordt dat de school van uw zoon / dochter moet sluiten omdat er teveel besmettingen in de school zijn .


Indien men door één van bovenvermelde redenen niet naar Antenne 3000 mag komen, kan in samenspraak met de betrokken therapeuten afgesproken worden om de sessies online te laten doorgaan. 


De overheid heeft beslist om buitenschoolse activiteiten voor lagere schoolkinderen toch in beperkte mate te laten doorgaan. Groepssessies kunnen daarom blijven doorgaan mits inachtneming van de maatregelen.

Bovenstaande maatregelen werden opgesteld op basis van de informatie die we nu van de overheid hebben. Mochten hier wijzigingen in komen brengen we jullie hiervan op de hoogte.

Bij twijfel of bezorgdheden mag u steeds contact opnemen met onze dienst.

Vriendelijke groeten,

Anneleen Kerremans, directeur ad interim