Voor wie?

CAR Antenne3000 is een Centrum voor Ambulante Revalidatie te Leuven.

Ons centrum heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid.

Onze doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren van 6 tot 19 jaar, 

...met een normale begaafdheid.

Kinderen en jongeren met problematieken die kaderen binnen randbegaafdheid of mentale beperking komen niet in aanmerking.

...met ADHD en/ of een autismespectrumstoornis (ASS) én bijkomende comorbide problemen.

...met een diagnose of ernstig vermoeden van één van de vermelde stoornissen.

...die reeds een weg hebben afgelegd op gebied van diagnose of begeleiding

(clb, monodisciplinaire begeleiding,…). 

...met nood aan multidisciplinaire begeleiding.

Naast de psychologische/pedagogische begeleiding en

de kinderpsychiatrische opvolging, die steeds deel uitmaken

van de revalidatie, moet er ook nood zijn aan

logopedische en/of psychomotorische begeleiding . 

...die gemotiveerd zijn om een intensieve begeleiding te volgen.

De multidisciplinaire begeleiding is zeer tijdsintensief:

er zijn meerdere begeleidingsmomenten per week,

bij minstens twee verschillende disciplines, waarbij indien nodig,

ook ouders op regelmatige basis betrokken kunnen worden.

vogels.jpg