Voor wie?

Antenne3000 is een door het RIZIV erkend Centrum voor Ambulante Revalidatie (RIZIV nr. 9.53.606.01).

Onze doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren van 6 tot 19 jaar, 

- met een normale begaafdheid. Kinderen en jongeren met problematieken die kaderen binnen randbegaafdheid of mentale beperking komen niet in aanmerking.

- met ADHD en/ of een autismespectrumstoornis (ASS) én bijkomende comorbide problemen.

- met een diagnose of ernstig vermoeden van één van de vermelde stoornissen.

- die reeds een weg hebben afgelegd op gebied van diagnose of begeleiding (clb, monodisciplinaire begeleiding,…). 

- met nood aan multidisciplinaire begeleiding. Naast de psychologische/pedagogische begeleiding en de kinderpsychiatrische opvolging, die steeds deel uitmaken van de revalidatie, moet er ook nood zijn aan logopedische en;/of psychomotorische begeleiding . 

- die gemotiveerd zijn om een intensieve begeleiding te volgen. De multidisciplinaire begeleiding is zeer tijdsintensief: er zijn meerdere begeleidingsmomenten per week, bij minstens twee verschillende disciplines, waarbij indien nodig, ook ouders op regelmatige basis betrokken kunnen worden.