Onze visie

CAR Antenne 3000 vzw heeft tot doel een kwalitatief hoogstaand revalidatieaanbod te realiseren voor normaal begaafde kinderen en jongeren tot 19 jaar met ADHD of ASS. Dit revalidatieaanbod bestaat uit een grondige multidisciplinaire diagnostiek, een functionele ambulante revalidatie en een psychosociale en pedagogische opvolging. 
Het revalidatieprogramma wil de competentie van de cliënt en zijn omgeving verhogen in functie van optimale ontplooiing en welzijn, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van elke persoon.

 

Onze missie

Wij willen een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie aanbieden. De verschillende disciplines in ons therapeutisch team werken nauw samen om een samenhangende multidisciplinaire ondersteuning aan te bieden aan de cliënt en zijn/haar omgeving.

Onze waarden

We geloven in de eigenheid van elke persoon en/in zijn omgeving.
We vinden een pluralistische mens- en maatschappijvisie belangrijk.

We hebben de overtuiging dat elke persoon, ondanks zijn stoornis of beperking, voldoende (ontwikkelings-) mogelijkheden heeft om voor zichzelf een waardevolle plaats in de maatschappij te realiseren en het recht heeft daarbij ondersteuning te krijgen.
We menen dat de hulpverlening in eerste instantie – en zolang als mogelijk – moet kunnen verstrekt worden op ambulante wijze, d.w.z.:

• dat de betrokken persoon in de eigen omgeving (gezin, school,…) moet kunnen blijven.
• dat de betrokkenheid en medewerking van deze eigen omgeving maximaal moet benut worden.
• dat de motivatie van de cliënt en/of zijn/haar omgeving belangrijk is voor een goede revalidatie.
• dat we streven naar openheid in besluitvorming naar de cliënt toe en maximaal overleg met de cliënt.
• dat we respect hebben voor de keuzes inzake hulpverlening en behandelingsprogramma die door de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger gemaakt worden op basis van onze adviezen.
• dat we respect hebben voor de culturele, religieuze en filosofische waarden van elk individu.
• dat we respect hebben voor de privacy van elke persoon en zijn omgeving.
• dat we vertrouwen hebben in de deskundigheid en de betrokkenheid van onze medewerkers.

We streven continu naar verbetering van de hulpverlening.