Privacy-beleid

Tijdens het kennismakingsgesprek, in afwachting tot de opstart van onderzoek en revalidatie bij CAR Antenne 3000 vzw, worden er een aantal persoonlijke gegevens van u gevraagd.
Het betreft in eerste instantie gegevens die wij nodig hebben om te kunnen bepalen of uw kind in aanmerking komt voor begeleiding bij CAR Antenne 3000 vzw.


Eens aangemeld, zullen er bijkomende gegevens worden gevraagd en verzameld (adhv een diagnostisch proces), teneinde een diagnose te kunnen stellen en/of een behandeling te kunnen opstarten.
Nadat uw kind is aangemeld bij ons centrum, wordt er gestart met een onderzoeksfase. Naast de verslaggeving van eerdere hulpverlening, worden er bijkomende, relevante gegevens verzameld, die worden weergegeven in een onderzoeksverslag. Dit onderzoeksverslag moeten wij voorleggen aan uw mutualiteit, teneinde toestemming te kunnen krijgen voor revalidatie. Daarnaast voorzien wij twee onderzoeksverslagen voor de ouders; het is aan u om te bepalen wie er inzage heeft in deze verslagen. Houdt er rekening mee dat scholen geen beroepsgeheim kennen (het CLB wel) en dat u derhalve een onderzoeksverslag voor de school kunt vragen (zonder anamnestische gegevens e.d) aan de behandelend therapeut. Wij verstrekken voor het overige geen verslagen aan andere diensten, hulpverleners of derden!


Al deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorg en voorzichtigheid behandeld door onze medewerkers en bewaard in een medisch en centraal dossier, zowel op papier als electronisch. Het medisch dossier wordt bijgehouden door onze medisch verantwoordelijke, Dr. Kim Daniëls, in een afgesloten ruimte in het dokterskabinet. Dit dossier wordt nadat de begeleiding bij CAR Antenne 3000 is beëindigd, 30 jaar bijgehouden, zoals door de overheid is bepaald. Het papieren centrale dossier wordt bewaard in een afgesloten kast, in een afgesloten ruimte en is niet toegankelijk voor onbevoegden. Dit dossier wordt wanneer de begeleiding bij CAR Antenne 3000 is beëindigd, 10 jaar bijgehouden in ons archief, zoals wordt voorgeschreven door onze Rizivconventie. Het electronisch dossier wordt bijgehouden in een cloud-systeem dat beheerd wordt volgens de GVDR-wetgeving door Digital-Stewards.


Alle medewerkers van CAR Antenne 3000 vzw zijn gebonden aan het beroepsgeheim en omdat wij willen voorkomen dat belangrijke en persoonlijke gegevens in verkeerde handen vallen, verstrekken wij geen inhoudelijke informatie per mail. Dit betekent ook dat u best een afspraak maakt met de betrokken therapeut van uw kind indien u wenst te spreken over uw kind en/of de begeleiding, eenmaal gestart.
U heeft bovendien ten allen tijde recht om de gegevens van uw kind in te kijken en indien nodig, te corrigeren. U kunt dit aanvragen per mail aan de directie: marieke.steunenberg@antenne3000.be met de betrokken orthopedagoog of psycholoog in cc.


Naast het recht op inzage, is er ook de mogelijkheid om een kopie van het onderzoeks- of eindverslag op te vragen door een mail te sturen aan de directie. Op vertoon van uw identiteitskaart, of die van uw kind indien meerderjarig, kunt u dan op een afgesproken moment een kopie komen halen bij het onthaal van CAR Antenne 3000 vzw.