top of page

 

Momenteel is onze wachtlijst gesloten.

Voor vragen omtrent onze wachtlijst en de toelatingscriteria kan u terecht bij onze wachtlijstverantwoordelijke Britt Rabau:

Aanmelden is alleen mogelijk als onze wachtlijst open is. Dit wordt tijdig op onze website aangekondigd.

Aanmelden

We werken steeds op verwijzing. De verwijzer kan de huisarts zijn, een medewerker van het C.L.B. of een andere hulpverlener.

Ouders kunnen telefonisch aanmelden op de aangekondigde datum op het nummer 016-31.99.70 van 9u tot 12u en van 14u tot 17u, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

  • Het kind of de jongere van 6-19 jaar heeft een normale begaafdheid en heeft een diagnose ASS en/of ADHD, waarvan een onderbouwde verslaggeving werd opgemaakt. In het geval van ADHD is het hyperactieve karakter van doorslaggevend belang. Indien er nog geen diagnose is gesteld, moet er een duidelijke hypothese zijn waarbij het CLB of de verwijzer de hypothese ASS en/of ADHD reeds grondig heeft verkend.

 

  • Na de telefonische aanmelding wordt, indien aan de toelatingscriteria werd voldaan, een kennismakingsgesprek met de ouders ingepland. Indien het een aanmelding betreft van een jongere, dient deze bij het kennismakingsgesprek aanwezig te zijn. Minstens één van de ouders is de Nederlandse taal machtig.

 

  • Binnen 1 maand na het kennismakingsgesprek moeten alle nodige en gevraagde verslagen in ons bezit zijn, anders vervalt de aanmelding. Wij zien ons genoodzaakt hier zeer strikt in te handelen.

 

  • Indien de hypothese onvoldoende onderbouwd is en onvoldoende kan worden gestaafd adhv verslaggeving, vervalt de aanmelding. Ook hier zien wij ons genoodzaakt zeer strikt in te handelen.

  • Gezien CAR Antenne 3000 vzw een tweedelijnsdienst is en een multidisciplinaire en/ multimodale werking kent, is het noodzakelijk dat de problematiek van het kind of de jongere ook een multidisciplinaire ondersteuning nodig heeft. Voor kinderen tot 13 jaar betekent dit naast een psychosociale begeleiding ook een duidelijke nood aan logopedische en/of psychomotorische begeleiding, binnen een langdurig (1 jaar of langer) traject.

 

  • Voor jongeren van 13-19 jaar voorzien wij een multidisciplinaire en multimodale begeleiding waarbij het noodzakelijk is dat de jongere zelf ook intrinsiek gemotiveerd is voor een psychosociale en een groepswerking.

 

  • Kinderen die bij aanmelding nog in 3e kleuterklas zitten, mogen aanmelden maar kunnen pas opstarten in 1e leerjaar; voor hen gelden dezelfde toelatingscriteria als voor kinderen van de lagere school.

bottom of page