Multidisciplinaire begeleiding

Individueel

Individuele begeleiding bij psycholoog of orthopedagoog
- De wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving (ouders-gezin-school-…) zo positief mogelijk beïnvloeden
- Psycho-educatie: aandacht voor de mogelijkheden en de beperkingen van het kind/de jongere
- Het inoefenen van vaardigheden
- Het op zoek gaan naar compenserende maatregelen en het leren hanteren hiervan.

- Psychotherapie 

- Ouderbegeleiding:

         * Informatie geven over de inhoud van de begeleiding en de vooruitgang van hun kind.
         * Transfer van therapie naar thuis: tips geven over hoe ouders hun kind kunnen begeleiden bij het

           oefenen van vaardigheden.
         * Psycho-educatie: inzicht verwerven in de mogelijkheden en beperkingen van hun kind.

- Gezinstherapie

Individuele begeleiding bij psychomotorisch therapeut of kinesist
- Het inoefenen van vaardigheden.
- Het op zoek gaan naar compenserende maatregelen.
- Psycho-educatie: aandacht voor de mogelijkheden en de beperkingen van het kind/de jongere.

Individuele begeleiding bij logopedist
- Het aanleren en inoefenen van vaardigheden op het gebied van mondelinge taal, lezen en schrijven, communicatie, rekenen, mondmotoriek en articulatie, leerstof verwerken.
- Het op zoek gaan naar compenserende maatregelen en het leren hanteren hiervan.
- Psycho-educatie: inzicht verwerven in eigen mogelijkheden en beperkingen op vlak van bovengenoemde vaardigheden.

 

Individuele begeleiding bij kinderpsychiater
- Medicamenteuze behandeling
- Zicht krijgen op een diagnose en het leren aanvaarden zowel voor het kind, de ouders als de bredere omgeving
- psycho-educatie: aandacht voor de mogelijkheden en de beperkingen van het kind/de jongere

- kinderpsychiatrische opvolging

In groep

Kindgroepen/Jongerengroepen

- Ervaringsgroep met leeftijdsgenoten

- Vakantiegroep met een bepaald thema (vb. visueel-ruimtelijke vaardigheden)

- Brussengroep

Oudergroepen

- Oudergroep rond psycho-educatie van ADHD 

- Oudergroep rond psycho-educatie van ASS

Leerkrachtengroep

- Leerkrachtengroep om ervaringen en tips uit te wisselen over leerlingen met ADHD

- Leerkrachtengroep om ervaringen en tips uit te wisselen over leerlingen met ASS

Grootoudergroep

- Grootoudergroep om ervaringen en tips uit te wisselen over kleinkinderen met ADHD of ASS

Schoolbegeleiding

- Informatie uitwisselen over de problematiek die invloed heeft op het schoolse leren
- Transfer van therapie naar klassituatie
- Op zoek gaan naar stimulerende, compenserende en dispenserende maatregelen