Kostprijs

De kostprijs van de onderzoeken en de begeleiding wordt, na goedkeuring door de adviserend geneesheer van de mutualiteit, voor het grootste deel betaald door de mutualiteit. De ouders betalen enkel een remgeld van 1,80 euro (jaarlijks indexeerbaar) per dag aanwezigheid.